Daltononderwijs

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Als er één ding is waar het Daltonconcept voor staat dan is het wel uitdagend onderwijs. Dit sluit perfect aan bij onze onderwijsvisie. We zijn dan ook enorm verheugd dat we onze leerlingen sinds schooljaar 2014-2015 Daltononderwijs kunnen aanbieden op onze locatie Zuidrand.

Leerlingen die klaar zijn voor die extra uitdaging en kiezen voor Daltononderwijs, worden gestimuleerd initiatief te nemen. Niet alleen bij de schoolvakken, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld door een actieve rol te spelen in de Leerlingenraad, toneel en dans, poëzie en literatuur, de gebouwencommissie of de Medezeggenschapsraad. Onze Daltonleerlingen vinden het leuk meer van zichzelf te laten zien, om hun talenten te ontdekken en daar krijgen ze binnen deze onderwijsvorm alle ruimte voor.

Met het Daltononderwijs borduren we voort op ons succesvolle eigen concept ‘Junior Studiehuis’, zoals we dat voorheen alleen kenden in de onderbouw van het Havo/Vwo. Van brugklas tot eindexamenklas: Nu kunnen we onze leerlingen hun hele schoolcarrière begeleiden in ons beproefde onderwijskundige en pedagogische concept.

COMPLETE ONTWIKKELING

In ons Daltononderwijs staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Het is natuurlijk onze eerste zorg dat elke leerling uiteindelijk zijn diploma behaalt, maar in ons Daltononderwijs is dit maar een onderdeel van de totale ontwikkeling. We vinden het bijvoorbeeld ook heel belangrijk dat onze leerlingen elk een eigen plek vinden in de samenleving. Daarvoor leren ze bij ons alle noodzakelijke kennis en vaardigheden. Zo begeleiden we leerlingen tot zelfstandige, normbewuste en steeds meer verantwoordelijke jonge mensen die prima in staat zijn hun eigen leven te organiseren. In ons onderwijsprogramma is ook ruimte voor de leerling om zijn of haar creatieve, intellectuele of sportieve talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

ONZE KERNWAARDEN

Het daltononderwijs is in en door de praktijk ontstaan. Het is een manier van werken, denken en met elkaar omgaan. Leerlingen worden vanuit vertrouwen benaderd en krijgen stapsgewijs meer besef wie zij kunnen en willen zijn en dat zij deel uitmaken van de wereld om zich heen. De vijf uitgangspunten, onze kernwaarden, daarbij zijn:

 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerking
 • Effectiviteit
 • Zelfstandigheid
 • Reflectie

 • Enthousiasme in het leren en elke dag alles eruit halen wat erin zit, dat is wat we willen. Deze vijf kernwaarden zijn elke dag het middel voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

  VERANTWOORDELIJKHEID

  Leerlingen werken in het Daltononderwijs zelfstandiger dan in het reguliere onderwijs en zijn bovendien verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Naar die verantwoordelijkheid groeien onze leerlingen langzaam toe. Wij leren ze dat en wij helpen ze daarbij. Het ideaal is dat leerlingen leren zelf hun keuzes te maken en beslissingen te nemen. Hoe ze het beste hun tijd kunnen indelen bijvoorbeeld of wat er op dat moment als eerste gedaan moet worden. Dat vraagt soms best wat begeleiding, maar gelukkig staat er een heel team van vakdocenten en mentoren voor onze leerlingen klaar.

  SAMENWERKING

  Op onze school moeten leerlingen best vaak met elkaar samenwerken. Dat is niet alleen leuk, maar ook nog eens leerzaam. Tijdens het samenwerken kunnen leerlingen elkaar iets leren, op weg helpen of uitdagen.

  EFFECTIVITEIT

  Daltononderwijs is vooral effectief onderwijs: De vakken, de lessen en de lestijd zijn zo ingericht dat iedere leerling op zijn eigen manier en tempo kan werken. Leren goed te plannen en goede keuzes te maken is essentieel. Dat betekent dat een leerling die moeite heeft met een bepaald vak daar extra lestijd en begeleiding bij kan krijgen, maar ook dat een goede leerling kan verdiepen of versnellen.

  ZELFSTANDIGHEID

  Om het maximale uit zichzelf te halen en talenten te ontdekken, zal een leerling moeten leren om zelfstandig zaken aan te pakken. Zelfstandige leerlingen zullen steeds beter kunnen leren en zijn beter voorbereid op hun vervolgopleiding. Dit betekent voor ons dat wij onze leerlingen stimuleren om initiatief te nemen. We doen ons best om ons onderwijs zo te organiseren dat onze leerlingen steeds meer zelfstandig kunnen werken.

  REFLECTIE

  Op het Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand stimuleren we onze leerlingen om na te denken over hun eigen leerproces, hun talenten en hun gedrag, zodat ze zichzelf leren ontwikkelen in de richting die bij hen past.


  Daltononderwijs volg je...


  op maat bij zuidrand

  Sinds juni 2014 staat op het voormalige kavel van het Koning Willem Alexander Sportcomplex ons nieuwste schoolgebouw. Het is een vierkant gebouw met veel lichtinval, op een mooie plek aan de Zuidrand. Met als fijne bonus: uitzicht op Park 21. De (vak)lokalen bevinden zich rondom de centrale aula. Zowel de inrichting als de buitenruimte is ontstaan op basis van nauw overleg tussen de architect, leerlingen, ouders en medewerkers.