Topsport onderwijs

Klaar voor dubbeltalenten

Trainen voor die belangrijke wedstrijd van komend weekend of toch nog een paar uur extra leren voor dat naderende tentamen? Voor topsporttalenten is het niet altijd makkelijk een succesvolle sportcarrière te combineren met glansrijke prestaties op school. Het een gaat vaak ten koste van het ander. Maar het kan ook anders. Onze school heeft de faciliteiten om die combinatie wel te laten slagen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat uw kind er straks echt klaar voor is: voor een topsportcarrière én voor het eindexamen.

Topsport-talentschool (LOOT-school)

We zijn er best trots op: sinds 1 augustus 2013 zijn we één van de Topsport Talentscholen (TTS) in Nederland. Dat betekent dat we een status hebben van stichting LOOT, een officiële erkenning vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We mogen daarmee topsport talentonderwijs geven aan leerlingen die van het NOC*NSF een speciale talentsportstatus hebben gekregen. De échte sportbeloftes van de toekomst!

Aangepast onderwijs

Het topsport talentonderwijs is een perfecte manier om topsport en school te combineren. In principe volgen leerlingen het reguliere les- en schoolprogramma, maar als dit in de knel komt met hun trainings- en wedstrijdschema, kunnen we het tempo en aanbod van het onderwijs aanpassen. Of het nu gaat om andere examentijden, aanpassing van het lesrooster of extra begeleiding als dat nodig is. Eén ding is zeker: we zorgen dat het niveau van het einddiploma hoe dan ook overeind blijft.

Trainen, trainen & leren

De top bereiken en daar ook blijven: dat vergt heel wat bloed, zweet en... trainen. Er zijn bijvoorbeeld vele trainingsuren voor nodig. Uren die normaalgesproken aan school en huiswerk werden besteed, worden nu opgeslokt door trainingstijd om op het hoogste sportniveau te kunnen meedraaien. Een extra nadeel is dat er soms niet voldoende trainingsfaciliteiten beschikbaar zijn en topsporters alleen nog kunnen trainen tijdens uren waarin ze eigenlijk naar school zouden moeten. Om topsportleerlingen te helpen toch hun droom te verwezenlijken, gaan we zo flexibel mogelijk om met hun studielast. Maar uiteindelijk moet een topsporter natuurlijk wel voldoen aan dezelfde overgangs- en diploma-eisen als een ‘normale’ leerling.

Meer informatie over het aanbod voor TTS-leerlingen kunt u aanvragen bij de coördinatoren Remco van Poeteren (BDC) en Léon Dijkema de Grooth (ZR).


Topsport onderwijs volg je...


op maat bij Baron de coubertinlaan

Op een langgerekt kavel aan de Baron De Coubertinlaan heeft architect Thomas Rau een architectonisch ‘kunststukje’ gerealiseerd. Bibliotheek en school geïntegreerd in één complex: een indrukwekkend geheel. De praktische hellingbaan bij de centrale ingang is de grootste blikvanger in het zeer overzichtelijk en veilig ingerichte gebouw. Een gebouw waar leerlingen duidelijk trots op zijn.

op maat bij zuidrand

Sinds juni 2014 staat op het voormalige kavel van het Koning Willem Alexander Sportcomplex ons nieuwste schoolgebouw. Het is een vierkant gebouw met veel lichtinval, op een mooie plek aan de Zuidrand. Met als fijne bonus: uitzicht op Park 21. De (vak)lokalen bevinden zich rondom de centrale aula. Zowel de inrichting als de buitenruimte is ontstaan op basis van nauw overleg tussen de architect, leerlingen, ouders en medewerkers.