Tweetalig onderwijs

Klaar voor een internationale carrière

We leven in een steeds meer internationaal georiënteerde wereld. Leerlingen worden niet alleen dagelijks bedolven onder Engelse slogans, songs, nieuwsfeiten en trends van over de hele wereld, maar er is ook een grote kans dat ze in een vervolgopleiding of toekomstige baan niet meer om het Engels heen kunnen. Daarom bieden we tweetalig onderwijs aan (tto), zodat onze leerlingen straks klaar zijn om over onze taalgrens heen te stappen.

Tto voor Vwo, Havo & Mavo

Tto volgen is mogelijk voor Vwo-leerlingen (T-Vwo), Havo-leerlingen (T-Havo) en Mavo-leerlingen (T-Mavo). Leerlingen krijgen dan uiteraard extra lessen in de Engelse taal, maar volgen in de eerste leerjaren ook meer dan de helft van de lessen van andere vakken in het Engels. De docenten hebben daarvoor een speciale opleiding gevolgd, en bij veel vakken staat een ‘native speaker’ of een ‘near native speaker’ voor de klas. Handig, want zo horen leerlingen meteen de juiste uitspraak. Het lesmateriaal, zoals leerboeken, cd-roms en websites, is ook Engelstalig. Met tto krijgen leerlingen dus niet alleen de inhoud van de vakken onder de knie, maar leren ze als bonus ook nog eens perfect Engels spreken.

Engelse cultuur

Bij tweetalig onderwijs gaat het echter om meer dan taal alleen. Om echt feeling te krijgen met de Engelstalige cultuur, nemen we onze leerlingen mee op pad in een uitgebreid cultureel programma. Er staan bijvoorbeeld bezoeken aan musea met Engelstalige rondleidingen, films en theaterproducties op het programma.

Europees erkend

Sinds 1 augustus 2014 is onze school officieel gecertificeerd als ‘Tto Senior School’ voor het Vwo. Dat betekent dat we voldoen aan alle eisen van het Europees Platform. Ook zijn we volwaardig lid van het landelijk netwerk Tto. Na drie jaar hard werken in het onderbouw-tto, is de beloning voor onze leerlingen dan ook niet niks. Zij krijgen een mooi certificaat, dat officieel door het Europees Platform is uitgegeven. Ook ontvangen zij een certificaat voor het programma van ‘Content & Language Integrated Learning (CLIL). Een hele mond vol, maar beslist iets om trots op te zijn!

Klaar voor nieuwe culturen

Het junior-programma zit boordevol activiteiten. Daarmee willen we leerlingen stimuleren het Engels zo veel mogelijk te gebruiken en natuurlijk hun niveau te verbeteren. Dat begint al meteen in leerjaar 1, wanneer leerlingen worden ‘ondergedompeld’ in het Engels tijdens het Immersion Camp. In leerjaar 2 wordt het spannend met een bezoek aan Engeland, waar de leerlingen in gastgezinnen verblijven. In leerjaar 3 nemen we onze leerlingen mee over andere grenzen, tijdens een uitwisseling met leerlingen van een middelbare school in Italie, Spanje, Duitsland, Tsjechie of Denemarken. Een fantastische kans om het Engels in de praktijk te oefenen en tegelijkertijd kennis te maken met een andere cultuur.

Internationaal certificaat

In de bovenbouw wordt het echt ‘serious business’. Het senior program tto voor Havo en Vwo, staat garant voor de volgende internationale stap. Het senior program betekent dat leerlingen lessen in Awareness, Global Issues, Lichamelijke Opvoeding., maatschappijleer en theory of knowledge (TOK) in het Engels krijgen. Ook moeten ze hun profielwerkstuk in het Engels schrijven. Daarnaast staan er tal van internationaliseringsactiviteiten op het programma, zoals debatteren, MUN’s (Mini United Nations) en buitenlandse stages.

Het vak Engels zelf is voor Havo en Vwo gecombineerd met IB-English, dat leerlingen voorbereidt op het behalen van dit internationaal erkende certificaat. In zowel Engels als IB-English doen ze examen in 5 Havo en 6 Vwo. In het IB-programma is volop aandacht voor Engelstalige literatuur en oefenen leerlingen in debatteren, het schrijven van essays en verschillende vormen van presenteren. Vaardigheden die noodzakelijk zijn op Hbo en Universiteit. Na een succesvolle afronding hebben ze dan mooi zo’n internationaal erkend papier op zak, dat de deur opent naar allerlei opleidingen in het buitenland of internationale opleidingen in Nederland.

Na complete voltooiing van het tto (zowel onder- als bovenbouw) mag een leerling zich bovendien de trotse eigenaar noemen van het Tto Senior Certificaat. Het senior-program voor Mavo bestaat uit één jaar. In dit jaar krijgen de leerlingen Lichamelijke Opvoeding, maatschappijleer in het Engels en zij worden onder andere met extra lessen Engels voorbereid op het examen Engels voor Havo. De leerlingen in het senior program krijgen ook de mogelijkheid om Engelse taalcertificaten te halen: CFE, CAE en/of CPE. Tevens kunnen leerlingen taalcertificaten halen voor Frans (Delf), Duits (Goethe) en Chinees (HSK). Kortom: een perfecte voorbereiding op een internationale toekomst.

Tto-leerlingen betalen een Tto-bijdrage van € 475,00. Voor het volgen van Tto-onderwijs is het betalen van deze bijdrage noodzakelijk want van deze bijdrage worden o.a. in de onderbouw de extra studiekosten, het Immersion Camp en de excursies naar het buitenland betaald. In de bovenbouw wordt van deze bijdrage met name de extra studiekosten en het IB English programma betaald. De kosten worden via schoolloket in rekening gebracht. Mocht de bijdrage niet kunnen worden betaald, dan kan contact worden opgenomen met de rector, de heer Roth.


Tweetalig onderwijs volg je...


op maat bij Baron de coubertinlaan

Op een langgerekt kavel aan de Baron De Coubertinlaan heeft architect Thomas Rau een architectonisch ‘kunststukje’ gerealiseerd. Bibliotheek en school geïntegreerd in één complex: een indrukwekkend geheel. De praktische hellingbaan bij de centrale ingang is de grootste blikvanger in het zeer overzichtelijk en veilig ingerichte gebouw. Een gebouw waar leerlingen duidelijk trots op zijn.