Organisatie

De directie van het Haarlemmermeer Lyceum bestaat uit twee leden (mevrouw Pennings-de Vet is rector van de Zuidrand en de heer Oremus is rector van de Baron de Coubertinlaan). Beide locaties hebben een schoolleiding die bestaat uit de rector en drie teamleiders.

Samenstelling schoolleiding Zuidrand

mw. drs. L. Pennings-de Vet rector
mw. B. van Seijen-Mulder teamleider vwo/havo 1 en 2
mw. drs. J.G. den Ouden teamleider 3 t/m 5 havo
dhr. drs. M.H. Doeleman teamleider 3 t/m 6 vwo

Samenstelling schoolleiding Baron de Coubertinlaan

dhr. drs. B. Oremus rector
mw. E. Sartori-Detering teamleider leerjaar 1 en 2 havo/vwo
dhr. J.H.R. Martens teamleider leerjaar 2, 3 en 4 mavo
mw. A. Schrijver MEd teamleider 3 t/m 5 havo
dhr. drs. B.P.J. Roth teamleider 3 t/m 6 vwo

Op beide locaties zijn diverse coördinatoren werkzaam die in samenwerking met de teamleider vorm en inhoud geven aan het onderwijsprogramma.


Bestuur

Het Haarlemmermeer Lyceum maakt onderdeel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Deze bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met een uitstapje naar Harlingen). Het betreft alle schoolsoorten, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Scholen die in de regio bijzondere zorg aanbieden aan leerlingen, zijn vrijwel allemaal aangesloten bij Dunamare Onderwijsgroep. Zie voor meer informatie: www.dunamare.nl.

Een kleine, maar hoogwaardige faciliterende backoffice ondersteunt de scholen. Door de wijze waarop de onderwijsgroep is ingericht, is het mogelijk financieel voordeel te verkrijgen, te investeren én medewerkers op de scholen te ondersteunen. Medewerkers kunnen bovendien profiteren van elkaars kennis en ervaring, kansen worden gezamenlijk opgepakt en problemen gemeenschappelijk opgelost. Door het bundelen van de krachten is Dunamare Onderwijsgroep in staat om toegevoegde waarde te bieden aan de scholen, waardoor de leerprestaties en vorming van de leerlingen worden verbeterd. Hier vindt u meer informatie over Dunamare Onderwijsgroep en treft u ook belangrijke documenten aan als de klachtenregeling en het protocol schorsing en verwijdering.

SAMENWERKINGSVERBAND

Het Haarlemmermeer Lyceum maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden. https://www.swvam.nl/

Klachtenregeling

Het liefst zien we natuurlijk dat alles op onze school vlekkeloos verloopt, maar ondanks onze inspanningen kan het toch eens voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Heeft u een klacht? Dan doen we er alles aan om dit op te lossen. Neemt u dan als eerste contact op met de betreffende docent of een andere persoon die het besluit heeft genomen waar u het niet mee eens bent. Mocht u toch ontevreden zijn over de klachtenafhandeling, dan kunt u op basis van de externe klachtenprocedure het bestuur inschakelen. De algemene klachtenregeling van Dunamare Onderwijsgroep kunt u hier bekijken.

Vertrouwenspersonen

Leerlingen die worstelen met een probleem waar ze niet direct met een docent of iemand anders over kunnen, willen of durven praten, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Op onze school staan mw. van Dam-de Boer of dhr. van de Pas (locatie Baron de Coubertin) en dhr. Dijkema de Grooth (locatie Zuidrand) altijd voor hen klaar. Zowel leerlingen als ouders kunnen een afspraak maken om samen naar een oplossing te zoeken. Contact opnemen kan gemakkelijk via e-mail:
Mw. Van Dam-de Boer (BdC) - L.vanDam-deBoer@haarlemmermeerLyceum.nl
Dhr. Van der Weijden (BdC) - M.vanderWeijden@HaarlemmermeerLyceum.nl
Mw. Schlüter (ZR) - L.Schluter@HaarlemmermeerLyceum.nl
Dhr. Dijkema de Grooth (ZR) - L.DijkemadeGrooth@HaarlemmermeerLyceum.nl

Klachten over ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie) kunnen ook worden behandeld via een externe vertrouwenspersoon (GGD Kennemerland, tel. 023-7891777) of de Inspectie voor het Onderwijs (tel. 088-6696000).