Rector en teamleiders

Dhr. drs. B.P.J, Roth: rector
Mevr. E. Sartori-Detering: teamleider leerjaar 1 en 2 havo/vwo
Dhr. J.H.R. Martens: teamleider leerjaar 2, 3 en 4 mavo
Mevr. A.E. Schrijver MEd: teamleider leerjaar 3, 4 en 5 havo
Mevr. drs. T. Joosten: teamleider leerjaar 3, 4, 5 en 6 vwo

Coördinatoren

Dhr. R. Ouwerkerk: leerjaar 1 en 2 havo/vwo
Dhr. M. Houben: leerjaar 3, 4, 5 en 6 vwo
Mevr. L. Botland en dhr. L. Weijers: 2, 3 en 4 mavo
Mevr. J. Hoeven: 3, 4 en 5 havo
Dhr. R. van Poeteren: LOOT
Mevr. L. Kamphuis: LOOT
Dhr. drs. M. Boermans: Zorg
Dhr. F. Schaap: onderwijs en ICT

Tweetalig onderwijs

Dhr. R. Ouwerkerk: coördinator TTO junior programme,
Dhr. drs. J. van Hattum: coördinator IB-programme & senior programme
Dhr. R. Ouwerkerk: Coördinator internationalisering (Global citizenship)
Mevr. Ing. D. Wüst: Clil coach en trainer

Mevr. M. Groeneweg: decaan mavo
Mevr. N. Jochems: decaan havo
Dhr. drs. P. Tromp: decaan vwo

Secretaris examenzaken

Mevr. G. Docter MA: secretaris examenzaken

Medewerkers voor beide locaties

Dhr. drs. E.J. van der Mei: hoofd bedrijfsvoering
Dhr. J. Esselman: roostermaker
Mevr. A. Meijers: roostermaker
Mevr. C. van der Meij: dagroostermaker
Mevr. drs. C. Quint: schoolopleider, coördinator scholing/begeleiding
Dhr. P. Droog: ICT/Systeem beheerder