Schoolorganisatie

Rector en teamleiders

Mevr. drs. L. Pennings-de Vet: rector
Mevr. M. Broerse: teamleider vwo/havo 1 en 2
Mevr. drs. J.G. den Ouden: teamleider havo 3, 4, 5
Dhr. drs. M.H. Doeleman: teamleider vwo 3, 4, 5, 6

Coördinatoren

Mw. L. Schlüter: vwo/havo 1 en 2
Dhr. F. Wilbrink: havo 3, 4, 5
Dhr. J. van Duin: vwo 3, 4, 5, 6
Dhr. C. Lammerts: LOOT
Dhr. L.C.J. Dijkema de Grooth: LOOT
Mw. E.C.Y. Leenders: LOOT
Dhr. P. Westerbos: zorg
Dhr. J.W. Mooij: werkplekleren en docentenbegeleiding

Decaan

Mevr. I.M. van Gelderen: decaan havo
Dhr. W.J. van Ham: decaan vwo

Secretaris examenzaken

Dhr. drs. H.P. van Burg: secretaris examenzaken ZR

Medewerkers voor beide locaties

Dhr. drs. E.J. van der Mei: hoofd bedrijfsvoering
Dhr.. J. Esselman: roostermaker
Mevr. A. Meijers: roostermaker
Mevr. C. van der Meij: dagroostermaker
Mevr. drs. C. Quint: schoolopleider, coördinator scholing/begeleiding
Dhr. P. Droog: ICT/Systeem beheerder